Kandidatë të Regjistruar

e. d.
32 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 2
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
E. M.
36 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 2
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Jurist
 • Industria: Zgjidh Industrinë
B. M.
30 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 2
 • Profesioni: Financier
 • Industria: Menaxhim/Drejtim
E. P.
28 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 2
 • Profesioni: Arkëtar
 • Industria: Marketing
E. P.
28 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 2
 • Profesioni: Arkëtar
 • Industria: Marketing
K. M.
28 Vjeç, - Elbasan

Objektivi im kryesor është që të mund të punësohem në një pozicion pune të përshtatshëm, n&eu... Më tepër

Objektivi im kryesor është që të mund të punësohem në një pozicion pune të përshtatshëm, në përputhje me aftësitë e mia individuale dhe edukimin arsimor të marrë përgjatë studimeve universitare. Do dëshiroja të punesohem si Juriste, Specialiste Prokurimesh, Specialiste e Burimeve Njerëzore, ose Asistente Zyre. Pritshmëria ime primare nga punësimi nuk është marrja e një page të lartë, por mundësia që vendi i punës ofron për të rritur nivelin e dijes dhe aftësive të mia nga eksperienca e të punuarit me njerëz të suksesshëm në profesionin e tyre apo trajnimet profesionale që punëdhënësi mund të ofrojë.

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Avokat
 • Industria: Mardhënie me Publikun
D. B.
30 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
I. K.
32 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 3
 • Profesioni: Jurist
 • Industria: Zgjidh Industrinë
A. G.
25 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
A. K.
23 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 2
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Kontabilist
 • Industria: Menaxhim/Drejtim