Kandidatë të Regjistruar

H. K.
31 Vjeç, - Vlorë

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 0
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
A. B.
35 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 3
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
R. G.
26 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 0
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
J. M.
28 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
E. M.
29 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 2
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
G. H.
40 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 6
 • Profesioni: Financier
 • Industria: Financë
E. S.
29 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Inxhinier Elektrik
 • Industria: Inxhinieri
E. C.
29 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 0
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
S. P.
28 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 2
 • Profesioni: Jurist
 • Industria: Zgjidh Industrinë
S. G.
27 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë