Kandidatë të Regjistruar

I. B.
44 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Doktorature
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
D. T.
32 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 2
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Arkëtar
 • Industria: Sport
G. L.
34 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 4
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Menaxher Marketingu
 • Industria: Zgjidh Industrinë
R. M.
37 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
E. L.
29 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë
E. B.
25 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Financier
 • Industria: Zgjidh Industrinë
J. M.
28 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Jurist
 • Industria: Shërbime Ligjore
K. N.
30 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Master
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Gazetar
 • Industria: Marketing
D. B.
25 Vjeç, - Tiranë

... Më tepër

 • Arsimi: Nivel Bachelor
 • Gjuhe te huaja: 2
 • Eksperienca pune: 1
 • Profesioni: Programues
 • Industria: Teknologji Informacioni
V. G.
32 Vjeç, - Gjirokastër

... Më tepër

 • Arsimi: Papërcaktuar
 • Gjuhe te huaja: 3
 • Eksperienca pune: 0
 • Profesioni: Zgjidh profesionin
 • Industria: Zgjidh Industrinë